Wiktoria Łobodziec i Wioletta Kardynał – radne III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu - reprezentujące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie 10.11.2015 r. wzięły udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Więcej…

 

W piątek – 6 listopada 2015 r. – o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość rocznicowa z udziałem bardzo wyjątkowego gościa Jego Ekscelencji ks. bpa dra Adama Bałabucha - Biskupa Pomocniczego Diecezji Świdnickiej.

Więcej…

 

W sobotę - 24 października 2015 r. - grupa 15 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie wraz z opiekunami – panią Małgorzatą Kolano oraz panem Zbigniewem Miłkiem - wzięła udział w warsztatach matematycznych zorganizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu pn.   „Matematyka jest wszędzie”.

Więcej…

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie dba się o to, by wszyscy czuli się równi, promując i wychowując uczniów zgodnie z zasadami tolerancji i szacunku do siebie.

Więcej…

 

Tradycją, która od wielu lat jest podtrzymywana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie, jest organizacja integracyjnej wycieczki na początku roku szkolnego, której jednym z celów jest poznawanie uroków Dolnego Śląska.

Więcej…

 
Więcej artykułów…